Dijital Dönüşüm nedir?

Pandemi sonrasında yeni dünyada dijital dönüşüm “küresel olmanın ön şartı” olarak görülüyor. Öyle ki meslekler ve çalışanlardan beklentiler üzerinde belirleyici rol oynuyor.Dünya Ekonomik Forumu’na göre dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açılardan yaratacağı değerin 10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon dolar olacağı öngörülüyor. Türkiyede dijital dönüşüm, lüks olmanın ötesinde gereklilik halini alıyor.

Dijital dönüşüm nedir, kapsamı nedir?

Dijital dönüşüm, dijital teknolojilere sahip olunmasının yanı sıra bu teknolojilerin toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara entegre edilip değer yaratılması anlamına geliyor. Geleneksel sorunların dijital teknolojiler sayesinde çözümlendiği dijital dönüşüm süreci yönetişimde de dönüşümü gerektiriyor. Bu süreçte yöneticilerin;

 • İnsan ve empati odaklı çözüm üretmeye dayanan tasarımcı düşünce yaklaşımını, 
 • “Yap, ölç, öğren” döngüsünü temel alan yalın girişim (lean startup) yaklaşımını,
 • İşbirliği ve insan odaklı agile yaklaşımını benimsemeleri gerekiyor. 

Dijital dönüşümün kapsamı oldukça geniş, hem teknolojik dönüşüm hem iş süreçlerinin tamamında dijitalleşmeyi kapsıyor. Kayıtlı elektronik posta (KEP) ile e-Fatura, e-Arşiv-Fatura, e-Defter uygulamaları Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonunun başlangıç bileşenlerini oluşturuyor. 

Dijital dönüşümün gerçekleşmesini sağlamak için e-Belge’lerin yanı sıra mobil cihaz teknolojileri, blok zinciri teknolojisi, haberleşme teknolojileri ve yapay zekâdan faydalanmak gerekiyor. Bu bağlamda dijital dönüşümün unsurları teknoloji, süreç ve insan olarak sıralanıyor. 

2021 yılında yeni dünya düzeninde hibrit bulut, chatbot, kuantum teknolojisi, 5G teknolojisi ve müşteri veri platformu dijital dönüşüm trendleri arasında bulunuyor. Tüm bu teknolojilerin kullanımıyla yeni bir şey yaratılması gerekiyor. Bu yenilikler tedarik zincirini düzene sokmak, veri analizi ile değerli bilgi üretip bu bilgiden yararlanarak yeni ve yüksek kalitede ürün sunma şeklinde olabiliyor.

Dijital dönüşümden kimler faydalanmalı?

Sektör ve büyüklüğü fark etmeksizin tüm işletmeler dijital dönüşüm projesi yürütebiliyor. Pandemi sürecinin de ortaya koyduğu gibi dijital dönüşüm işletmeleri ayakta tutuyor. Sadece büyük işletmelerin değil küçük firmaların da yenilikçi zihniyet ve becerileri teknolojiyle harmanlaması gerekiyor.

Dijital dönüşüme nereden başlamak gerekiyor?

Dijital dönüşümün, mali yönden ve zaman bakımından sağladığı avantajların farkına varan işletmelerin dijital dönüşüm stratejisi belirlemek için şu sorulara yanıt bulması gerekiyor: Dijital dönüşüme neden ihtiyacımız var, ne gibi değişiklikler yaparak dijital dönüşümü gerçekleştirebiliriz. 

İşletmelerin bazıları için robot raf sistemleri öncelikli ihtiyaç olurken bazıları için alternatif ödeme yöntemleri öncelikli ihtiyaç olabiliyor. Dijital dönüşüm yol haritası oluşturmadan önce iş akışlarını ve maliyeti göz önünde bulundurarak ihtiyaçları doğru tespit etmek gerekiyor. e-Fatura uygulaması gibi yasal yükümlülükler konusunda bilinçli olunması ve dijital dönüşümün maliyetli olduğu gibi önyargıların ortadan kaldırılması, dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırıyor. Bu bağlamda dijital dönüşüm adımları şöyle: 

 • Liderlerin dijital alanda gelişiminin sağlanması
 • İş gücünü dönüşüm için hazırlanması
 • Gerçekçi bir bütçe belirlenmesi gibi 

Dijital dönüşümün faydaları nelerdir?

Dijital dönüşüm iletişime açık olmayı, tüm departmanların iletişim içinde olmasını, deneyime dayalı çözümler üretilmesini gerektiriyor. Dijital dönüşüm için gerekli koşullar oluştuğunda işletmeler çevik bir yapı kazanıyor. Kâğıt kullanımının azalması doğayı korumayı sağladığı gibi kırtasiye masrafları azalıyor.

Dijitalleşme sayesinde hata oranı en aza iniyor ve eski belgelere erişim süresi saniyelere indirilebiliyor. Gereksiz iş yükü azalıyor. Çalışanlar ve departmanlar arasındaki işbirliği artıyor. Özetle dijital dönüşümün avantajları şöyle:

 • İşbirlikçi kültür oluşuyor.
 • Görevlerin otomatikleşmesiyle üretkenlik artıyor. 
 • Müşteri istekleri ve beklentilerinin doğru anlaşılıp hızlı karşılanmasıyla müşteri memnuniyeti atıyor. 
 • Maliyetten tasarruf sağlanıyor.
 • Bilgi ve belgelerin kaydında hatalı giriş gibi riskler ortadan kalkıyor.
 • Depolama kolay ve güvenli hale geliyor

Logo Dijital Dönüşüm Danışmanlığı; dijitalleşme seviyesinin tespit edilmesi, dijital dönüşüm stratejileri belirlenmesi, hangi alanda nasıl hamle yapmak gerektiğinin belirlenmesi ihtiyaçlarını karşılıyor. Logo dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti otomasyonların kolay uyarlanmasını sağlayarak süreçleri şeffaf hale getiriyor. Bu sayede dijital dönüşümün önündeki engeller ortadan kaldırılıyor. Dijital dönüşüm yolculuğunda işletmeye eşlik ederken tüm işleri bir disiplin içinde sunan Logo’nun danışmanlık hizmeti, dijital dönüşüm projesinin işletmeye özel olmasını sağlıyor. Logo’nun dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetine ilişkin detaylar için buraya tıklayabilirsiniz.

Veri Kaynak: Türkiye’de Dijital Dönüşüm Değerlendirme Aracı (D3A) 2019 -2020 Sonuç Raporu

Teklif Al

Projenizle ilgili size teklif vermeye hazırız. İletişim bilgilerinizi ekleyin, size hemen ulaşalım.